Follow WSPC
Top

Πολιτική Απορρήτου

  /  Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου μας

(σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018)

Στο WSPC, θέλουμε να είμαστε ένας παραδειγματικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός και Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης. Δίνουμε μεγάλη αξία στην εντιμότητα και τη σαφήνεια, και έχουμε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη μιας ισχυρής και διαρκούς σχέσης με όλους τους σπουδαστές και τους αποφοίτους μας -παλαιότερους, τωρινούς και μελλοντικούς. Μια σχέση εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους.

Μέρος αυτής της δέσμευσής μας παραμένει ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των δεδομένων που διαχειριζόμαστε, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και την άρτια εκπαιδευτική εμπειρία που προσφέρουμε στους σπουδαστές μας.

Για το λόγο αυτό παραθέτουμε κατωτέρω αναλυτικά την “Πολιτική Απορρήτου” του Οργανισμού μας, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που τίθεται σε ισχύ από 25/5/2018.

Προς διευκόλυνσή σας, τα βασικά σημεία της δέσμευσης και καθημερινής πρακτικής μας:
 • Διασφαλίζουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας συνεχώς, σε ότι κάνουμε, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης και ενημέρωσης – εκπαίδευσης του ανθρωπίνου δυναμικού του WSPC.
 • Διατηρούμε πλήρη διαφάνεια, νομιμότητα και αντικειμενικότητα στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε και επικαιροποιούμε τα δεδομένα σας.
 • Χρησιμοποιούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την άρτια ολοκλήρωση κάθε εργασίας.
 • Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για λόγους ή σκοπούς που δεν σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει.
 • Δεν διαθέτουμε, ούτε προσφέρουμε σε τρίτους – άσχετους με τους σκοπούς του Οργανισμού μας –  τα δεδομένα σας. Δεν πωλούμε ποτέ τα δεδομένα σας.
 • Συνεργαζόμαστε μόνο με έμπιστους εταίρους που ακολουθούν αντίστοιχες πρακτικές με εμάς και συμμορφώνονται στις απαιτήσεις του GDPR.
 • Φροντίζουμε οι ενημερώσεις που αποστέλλουμε ηλεκτρονικά να έχουν αξία για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και της ολοκλήρωσης των σπουδών σας, χωρίς να καταχρώνται την εμπιστοσύνη, τον χρόνο και την ιδιωτικότητά σας. Εφόσον δεν είναι επιθυμητό, η αποστολή των ενημερώσεων αυτών μπορεί να διακοπεί σε κάποιες περιπτώσεις.
 • Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας και προσπαθούμε πάντα να ικανοποιούμε  τα αιτήματά σας στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να παραβλέπουμε τις νομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις μας, καθώς και τους σκοπούς του Οργανισμού μας.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα μέσα από: 

– Τη διαδικασία εγγραφής σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας και τη συμπλήρωση από εσάς της Φόρμας Εγγραφής (Enrollment Form).

– Την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους σας για τα προγράμματά μας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, αποστολής email ή FB μηνύματος, επίσκεψης στις εγκαταστάσεις μας ή/ και σε stand / παρουσία του Οργανισμού μας σε έγκριτες Εκθέσεις ή άλλες επίσημες διοργανώσεις, καθώς και σε εκδηλώσεις μας.

– Την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους σας με άλλους τρόπους κατά τη διάρκεια των σπουδών σας μέσω αλληλεπίδρασης με υπηρεσίες του WSPC.

– Τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή εκδηλώσεις ως εκπρόσωποι εταιριών.

– Τη συνέχιση ή / και έναρξη των σπουδών σας στον Οργανισμό μας μέσα από τις αποκλειστικές συνεργασίες μας με διεθνείς οργανισμούς:

 • Από άλλο Approved Programme Provider (ΑPP) του WINE AND SPIRIT EDUCATION TRUST (WSET)
 • Από άλλο Approved Programme Provider (ΑPP) του WINE SCHOLAR GUILD (WSG)
 • Από άλλο Approved Programme Provider (ΑPP) του BEVERAGE STANDARDS ASSOCIATION (BSA)
 • Mέσω του COURT OF MASTER SOMMELIERS (CMS) EUROPE και USA.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε;

Όσα είναι απολύτως απαραίτητα για να φέρουμε σε πέρας εργασίες που έχουν σχέση με την άρτια φοίτησή σας, σε όλα τα επίπεδα, έως την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

– Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο.

– Στοιχεία επικοινωνίας όπως διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail.

– Στοιχεία απαραίτητα για το Μητρώο Σπουδαστή βάσει σχετικής νομοθεσίας, αλλά και διαδικασίας που προβλέπει ο ανά περίπτωση συνεργαζόμενος Οργανισμός (WSET, WSG, CMS, BSA), όπως:

 • ΑΦΜ και ΔΟΥ
 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου που θα διασφαλίσει α) την ορθή εγγραφή του ονόματος του σπουδαστή στα λατινικά (όπως θα αναγραφεί και στον Τίτλο Σπουδών του κάθε προγράμματος) και β) την απαραίτητη ταυτοποίηση του σπουδαστή κατά την προσέλευσή του στις εξετάσεις όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας.

Στο Μητρώο Σπουδαστή, προσθέτονται πληροφορίες σχετικές με το ιστορικό εκπαίδευσης κάθε σπουδαστή, όπως βαθμολογίες εξετάσεων, παρουσίες, επιδόσεις σε ειδικές δοκιμασίες (tests), λοιπά αιτήματα (π.χ. επαναξιολόγηση γραπτής εξέτασης, επανάληψη εξέτασης (resit) όπου επιτρέπεται κλπ.

Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα στοιχεία αυτά;

Στο WSPC συλλέγουμε τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκπλήρωση των παρακάτω και μόνο σκοπών:

– Για την άρτια διαχείριση και εξέλιξη των σπουδών σας στο WSPC.

– Για την παροχή μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας και ενός περιβάλλοντος που θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας, να αξιοποιήσετε πλήρως την ευκαιρία καλλιέργειας γνώσης και κατάρτισης, και να διερευνήσετε επιπλέον ευκαιρίες προς την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

– Για τη διατήρηση ενός συνεπούς διαύλου επικοινωνίας μαζί σας προκειμένου την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με διαδικαστικά / απαιτήσεις μαθημάτων που ήδη παρακολουθείτε ή/και ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε, καθώς και σχετικά με άλλες υπηρεσίες και προϊόντα του Οργανισμού μας

– Για την υλοποίηση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή πώλησης προϊόντων (όπως ενδεικτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, βιβλία, εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, σεμινάρια) που αγοράζετε από το WSPC.

– Για την εκπλήρωση και την τεκμηρίωση τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων του WSPC, όπως η έκδοση αποδείξεων, τιμολογίων, η τήρηση φορολογικών και λοιπών στοιχείων και βιβλίων, η τήρηση Μητρώου Σπουδαστή, η παροχή κατά νόμο απαιτούμενων στοιχείων στα αρμόδια Υπουργεία (Παιδείας, Οικονομικών κλπ.).

– Για την παροχή άλλων δραστηριοτήτων εντός του WSPC, όπως ανάπτυξης και διατήρησης προγράμματος αποφοίτων (alumni) με στόχο:

 • Τη συνεχή εξέλιξη των σπουδών και της κατάρτισής τους μέσα από συμμετοχή σε νέα προγράμματα ή /και ειδικές εκδηλώσεις που υλοποιεί ή /και στηρίζει το WSPC.
 • Τη δημιουργία ενός σταθερού δίαυλου επικοινωνίας και  αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον Οργανισμό μας και στην κοινότητα των Αποφοίτων μας, προκειμένου την ενημέρωση για προοπτικές και ευκαιρίες επιπλέον καλλιέργειας γνώσης και κατάρτισης μέσα από τη συνδιαλλαγή / συμμετοχή στο αναγνωρισμένο διεθνές δίκτυο Αποφοίτων του WSET, WSG, CMS EUROPE και BSA ανά τον κόσμο.
 • Την αξιοποίηση της καλής εικόνας και φήμης του WSPC και προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής ανέλιξης και εξέλιξης των Αποφοίτων μας.

Πού διατηρούνται, αποθηκεύονται και φυλάσσονται αυτά τα στοιχεία;

Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε στο WSPC με τους τρόπους και για τους σκοπούς που μόλις περιγράψαμε:

– Παραμένουν στο WSPC και το Αρμόδιο Τμήμα Admissions του Οργανισμού μας το οποίο αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την άρτια φοίτησή σας και την τελική παράδοση του Τίτλου Σπουδών σας με τα στοιχεία σας, σε συνεργασία με τους Βρετανικούς οργανισμούς WINE AND SPIRIT EDUCATION TRUST (WSET), WINE SCHOLAR GUILD (WSG),  COURT OF MASTER SOMMELIERS (CMS) και BEVERAGE STANDARDS ASSOCIATION (BSA) ανά περίπτωση, καθώς και τα έμπιστα τρίτα μέρη στα οποία έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες υπηρεσίες.

– Δεν διαβιβάζονται σε άλλες εταιρίες ή οργανισμούς, άσχετους με τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις του WSPC, είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Προστατεύονται, τόσο με τεχνικές/τεχνολογικές υποδομές όσο και με αυστηρό εσωτερικό κανονισμό, οργανόγραμμα και διάκριση αρμοδιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό του WSPC.

Ποια η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας; 

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορεί να είναι:

– Η συγκατάθεσή σας

– Η εκτέλεση μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, εκ μέρους του Οργανισμού μας, όπως η αγορά ενός προγράμματος μαθημάτων ή άλλου προϊόντος που διατίθεται από το WSPC, προκειμένου την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν, την παροχή άρτιας εξυπηρέτησης και ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής εμπειρίας ως την ολοκλήρωση των σπουδών σας.

– Νομικοί λόγοι, δηλαδή όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το WSPC είναι απαραίτητη για την τήρηση μιας νομικής υποχρέωσης (π.χ. προς το Υπουργείο Παιδείας).

– Το θεμιτό έννομο συμφέρον του WSPC με στόχο:

 • Να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας
 • Να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση των σπουδαστών / πελατών μας
 • Να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα των σπουδαστών μας, των πελατών μας, των εργαζομένων μας και του Οργανισμού μας
 • Να προασπίσουμε την καλή εικόνα και φήμη του Οργανισμού μας -και μέσω αυτών, την προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε στους σπουδαστές, πελάτες και εργαζόμενους του WSPC.

Πότε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Προκειμένου την υλοποίηση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεών μας απέναντι στους σπουδαστές μας στο πλαίσιο των σκοπών του Οργανισμού μας και της σχετικής νομοθεσίας, ενδέχεται να μοιραζόμαστε κάποια από τα δεδομένα για περιστασιακή ή/και συγκεκριμένου τύπου επεξεργασία με:

– Οργανισμούς με τους οποίους έχουμε αποκλειστική συνεργασία για την Ελλάδα

 • WINE AND SPIRIT EDUCATION TRUST (WSET)
 • WINE SCHOLAR GUILD (WSG)
 • COURT OF MASTER SOMMELIERS (CMS) και
 • BEVERAGE STANDARDS ASSOCIATION (BSA)

προκειμένου την άρτια διαχείριση των προγραμμάτων τους και την απονομή των αντίστοιχων Τίτλων Σπουδών σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές και διαδικασίες.

– Λοιπούς έμπιστους τρίτους συνεργάτες μας στους οποίους αναθέτουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες που ενδέχεται να απαιτούν κάποια μορφή επεξεργασίας δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες πληροφορικής (IT, website development), υποστήριξης και συντήρησης βάσεων δεδομένων (CRM) και λογισμικών, λογιστηρίου, μισθοδοσίας, ταχυδρομικών αποστολών κ.α.

– Αρμόδιους φορείς προκειμένου τη συμμόρφωσή μας σε νομικές υποχρεώσεις ή την επιβολή των όρων χρήσης / εγγραφής / πώλησης ή άλλων όρων που έχετε αποδεχθεί για την προστασία των δικαιωμάτων των περιουσιακών στοιχείων ή της ασφάλειας του WSPC, των σπουδαστών μας, των πελατών μας, ή των εργαζομένων μας.

– Εταιρίες και φυσικά πρόσωπα (π.χ. νόμιμοι κηδεμόνες), οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση και τις φορολογικές υποχρεώσεις για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του WSPC για τρίτα φυσικά πρόσωπα (π.χ. εργαζομένους της εταιρίας, απογόνους που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κ.α.).

Η κοινή χρήση των δεδομένων με τρίτους λαμβάνει χώρα όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας προς τούτο ή / και όταν μας το επιτρέπει η σχετική Νομοθεσία.

Πώς κρατάμε τα δεδομένα που κοινοποιούνται σε τρίτους ασφαλή;

Διατηρώντας ένα καθορισμένο πλαίσιο καλής και εναρμονισμένης με τη Νομοθεσία και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πρακτικής που περιλαμβάνει:

– Διεξαγωγή μιας επισκόπησης της ασφάλειας των δεδομένων κάθε τρίτου μέρους, με το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι πλήρη τις νόμιμες απαιτήσεις και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειάς μας.

– Σύμβαση με κάθε εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε, ορίζοντας με σαφήνεια τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ανά περίπτωση υπηρεσίας και τον τρόπο με τον όποιο αυτά διατηρούνται προστατευμένα και ασφαλή σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας τους.

Ειδικές λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που έχουμε μοιραστεί είναι στη διάθεσή σας κατόπιν αιτήσεώς σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου wspcdata@wspc.gr

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο WSPC διατηρούμε τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τους σπουδαστές μας ή τους εν δυνάμει σπουδαστές μας για τους σκοπούς και τις υποχρεώσεις του Οργανισμού μας, για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται έννομο επιχειρηματικό συμφέρον να το πράξουμε.

Προτεραιότητά μας είναι η άρτια διαχείριση των σπουδών σας έως την ολοκλήρωσή τους, αλλά και η συμμόρφωσή μας με τις ισχύουσες νομικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες νομικές απαιτήσεις ή και η δυνατότητα διαχείρισης των δικαιωμάτων μας, όπως η προβολή αξιώσεων ενώπιων των Δικαστηρίων.

Δεν κρατάμε τα προσωπικά δεδομένα για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απόρρητου.

Όταν δεν θα υφίσταται πλέον έννομο επιχειρηματικό συμφέρον, είτε θα διαγράψουμε, είτε θα ανωνυμοποιήσουμε τα στοιχεία. Σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό (π.χ. επειδή οι πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε back up αρχεία), τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα τις εξαιρέσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία μέχρι να γίνει δυνατή η διαγραφή τους.

Τα δικαιώματά σας

Στο WSPC σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και αναγνωρίζουμε τη σημασία της δυνατότητας ελέγχου των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτές οι αρχές διέπουν την πρακτική μας και το δίαυλο επικοινωνίας και ενημέρωσης που διατηρούμε μαζί σας.

Βάσει του Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα  (GDPR) έχετε κάποια δικαιώματα, τα οποία παρατίθενται συνοπτικά παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την άσκηση αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα μας στη διεύθυνση wspcdata@wspc.gr ή να ζητήσετε περαιτέρω συμβουλές από την αρμόδια ελεγκτική αρχή της χώρας, δηλαδή την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα στην απόλυτη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορείτε να ζητήσετε σαφείς και εύληπτες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα στοιχεία σας. Αυτός είναι ο λόγος που παρέχουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα μας www.wspc.gr

Δικαίωμα στην πρόσβαση

Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες διαθέτουμε για εσάς και πώς γίνεται η επεξεργασία τους.

Εάν επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στο wspcdata@wspc.gr Για να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια Αίτηση Πρόσβασης Υποκειμένου (Subject Access Request – SAR ) στα δεδομένα και να παράσχετε απόδειξη ταυτότητας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι απελευθερώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο σωστό άτομο. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός των κατευθυντηρίων γραμμών που ορίζονται στο SAR και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των δεδομένων.

Δικαίωμα στη διόρθωση

Αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, ή αν τα στοιχεία επικοινωνίας σας αλλάξουν, παρακαλούμε να μας ζητήσετε να τις τροποποιήσουμε επικοινωνώντας με το wspcdata@wspc.gr

Θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας χωρίς καθυστέρηση.

Δικαίωμα στη διαγραφή

Σε κάποιες περιπτώσεις διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Επισημαίνεται ότι δεν πρόκειται για απόλυτο δικαίωμα, καθώς ενδέχεται να έχουμε νομικούς ή βάσιμους λόγους να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο wspcdata@wspc.gr

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Αν ζητήσετε μεταφορά δεδομένων, θα σας δώσουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε μια δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από υπολογιστή μορφή. Μπορούμε να σας παράσχουμε τα προσωπικά δεδομένα απευθείας. Όταν κάνετε μια αίτηση μεταφοράς, θα ήταν χρήσιμο εάν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς ποια προσωπικά δεδομένα θέλετε να μεταφέρετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο wspcdata@wspc.gr

Δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση εμπορική προώθηση

Μπορείτε να ζητήσετε τη λήψη διαφημιστικών ενημερώσεων που δεν προσδίδουν αξία στην εκπαιδευτική εμπειρία που σας προσφέρουμε είτε επικοινωνώντας μαζί μας στο wspcdata@wspc.gr είτε επιλέγοντας τη δυνατότητα του «UNSUBSCRIBE» σε οποιαδήποτε σχετική κοινοποίηση σας αποστέλλουμε.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας σας* και να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με τις πρακτικές μας αναφορικά στην προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητας. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας προτού υποβάλλεται κάποια καταγγελία στο wspcdata@wspc.gr

*Η αρμόδια για την υποβολή καταγγελιών αρχή στην Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενημέρωση πολιτικής

Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά καιρούς την «Πολιτική Απορρήτου» μας, προκειμένου να λάβουμε υπόψη μας οποιαδήποτε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και να εναρμονιζόμαστε σε τυχόν αλλαγές στη Νομοθεσία ή και στις βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με την προστασία των δεδομένων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας κρατάμε ενήμερους.

Για να μάθετε περισσότερα για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES της εταιρίας μας, πατήστε ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο wspcdata@wspc.gr.

0
  0
  Το καλάθι σας
  Your cart is emptyReturn to Shop