Follow WSPC
GWA Advanced Certificate
Top

GWA Advanced Certificate

by GREEK WINE ACADEMY

GWA Advanced Certificate

€0
GWA ADVANCED CERTIFICATE

About this course

GWA ADVANCED CERTIFICATE
ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ/ΕΝΤΑΤΙΚΟ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 19 ΩΡΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΑΦΟΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η Πιστοποίηση GWA Advanced Certificate, του Greek Wine Academy, πρωτίστως απευθύνεται σε σπουδαίες προσωπικότητες του διεθνούς οινικού εμπορίου (Ambassadors) και σε έμπειρους εκπαιδευτές στο παγκόσμιο δίκτυο οινικής εκπαίδευσης (Educators). Επαγγελματίες, με πολυετή οινική εμπειρία στους κλάδους της φιλοξενίας, της εστίασης, της λιανικής πώλησης καθώς και της χονδρικής (διανομείς κρασιού) – από ολόκληρο τον κόσμο – θα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η επιτυχία στις εξετάσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση απονομής της Πιστοποίησης και θα οδηγεί είτε στον Τίτλο
GWA Ambassador, είτε στον Τίτλο GWA Educator.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το εκπαιδευτικό περίγραμμα του GWA Advanced Certificate έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει πλήρη κατανόηση των ελληνικών κρασιών, του στυλ και της ποιότητάς τους. Οι κάτοχοι του GWA Advanced Certificate θα είναι σε θέση να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των κύριων Ελληνικών κρασιών, να συμβουλεύουν και να απαντούν έγκυρα σε ερωτήσεις και να κάνουν κατάλληλες επιλογές Ελληνικών κρασιών σε ποικίλες περιστάσεις.

Πρότυποι οργανισμοί εκπαίδευσης κρασιών και αποσταγμάτων, σε ολόκληρο τον κόσμο, καλούνται μέσα στο εκπαιδευτικό τους περίγραμμα να εντάξουν το GWA Advanced Certificate για τα Ελληνικά κρασιά από την ΕΔΟΑΟ/ The Wines of Greece.

Συνολικά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό απαρτίζεται από 19 ώρες μαθημάτων και εξετάσεων.

Advanced Certificate
Greek Wine Academy

Μαθησιακοί Στόχοι

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της πιστοποίησης, υπάρχουν εννέα μαθησιακοί στόχοι.

Μαθησιακός στόχος 1:

Αναγνώριση των ορόσημων στην Ιστορία του ελληνικού κρασιού από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή και κατανόηση του πώς η Ιστορία επηρέασε τα σημερινά στυλ κρασιού. Αναγνώριση της επίδρασης της γεωγραφίας, του κλίματος και των μεθόδων οινοποίησης στα παραγόμενα κρασιά. Κατανόηση των κατηγοριών των ελληνικών κρασιών, τους υποχρεωτικούς και τους προαιρετικούς όρους που υπάρχουν στις ελληνικές ετικέτες κρασιών.

Μαθησιακός στόχος 2:

Αναγνώριση των κύριων ελληνικών ποικιλιών και των σημαντικότερων διεθνών ποικιλιών αμπέλου στην Ελλάδα. Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών τους, τα στυλ κρασιού που παράγουν, τις ποιοτικές δυνατότητές τους, τις περιοχές όπου αποδίδουν καλύτερα και τις ΠΟΠ που τα περιλαμβάνουν.

Μαθησιακός στόχος 3:

Αναγνώριση της επίδρασης της γεωγραφίας και του κλίματος στα παραγόμενα κρασιά της Μακεδονίας και της Θράκης. Κατανόηση των στυλ, της ποιότητας των παραγόμενων κρασιών και των ΠΟΠ στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Μαθησιακός στόχος 4:

Αναγνώριση της επίδρασης της γεωγραφίας και του κλίματος στα παραγόμενα κρασιά της Πελοποννήσου. Κατανόηση των στυλ, της ποιότητα των παραγόμενων κρασιών και των ΠΟΠ στην Πελοπόννησο.

Μαθησιακός στόχος 5:

Αναγνώριση της επίδρασης της γεωγραφίας και του κλίματος στα παραγόμενα κρασιά των Ελληνικών Νησιών. Κατανόηση των στυλ, της ποιότητα των παραγόμενων κρασιών και των ΠΟΠ στα Ελληνικά Νησιά.

Μαθησιακός στόχος 6:

Αναγνώριση της επίδρασης της γεωγραφίας και του κλίματος στα παραγόμενα κρασιά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Κατανόηση των στυλ, της ποιότητα των παραγόμενων κρασιών και των ΠΟΠ στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα. Αναγνώριση της ιστορίας, του τρόπου παραγωγής και τη σύγχρονη ποιότητα του κρασιού Ρετσίνα.

Μαθησιακός στόχος 7:

Αναγνώριση των σημαντικότερων Ελληνικών ΠΟΠ για αφρώδεις και γλυκούς οίνους. Κατανόηση των μεθόδων παραγωγής που εφαρμόζονται σε κάθε περιοχή, του παραγόμενου στυλ κρασιού, των χαρακτηριστικών του, των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών σταφυλιού και των ποιοτικών τους δυνατοτήτων.

Μαθησιακός στόχος 8:

Αναγνώριση των βασικών αρχών για επιτυχημένους συνδυασμούς φαγητού και κρασιού. Κατανόηση των πιο δημοφιλών συνδυασμών φαγητού μεταξύ των κυριότερων ελληνικών στυλ κρασιών και της τοπικής ή της διεθνούς κουζίνας.

Μαθησιακός στόχος 9:

Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των κύριων ελληνικών κρασιών και χρήση της περιγραφής για την αναγνώριση του στυλ του κρασιού της παραγόμενης περιοχής και της ποιότητας.

Επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους της ΕΔΟΑΟ και από τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη MW – Academic Director του Greek Wine Academy – θα επιλέγει τους τελικούς συμμετέχοντες στο πρόγραμμα GWA Advanced Certificate. Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην επιτροπή – προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα επιλογής – ένα σύντομο προφίλ/ βιογραφικό έως 200 λέξεις, καθώς και ένα πρόγραμμα/ πλάνο δράσης (Business Plan) έως 800 λέξεις.

Η επιτυχία στις εξετάσεις είναι απαραίτητη προϋπόθεση απονομής της Πιστοποίησης και θα οδηγεί είτε στον Τίτλο GWA Ambassador, είτε στον Τίτλο GWA Educator.

Παρακαλώ εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα.

Βασικές αρχές

Σκοπός αυτής της ενημέρωσης είναι να βοηθήσουμε τους σπουδαστές μας να κατανοήσουν βασικές αρχές συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η τάξη οφείλει να προσφέρει ένα φιλικό και αρμονικό περιβάλλον, ικανό να προάγει την ποιοτική μαθησιακή ανέλιξη των σπουδαστών μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή του μαθήματος και το σεβασμό απέναντι σε όλους τους συμμετέχοντες –σπουδαστές και εισηγητή.

Μη χάνετε μαθήματα

Έχει αποδειχτεί ότι σπουδαστές που δεν χάνουν μαθήματα και είναι συνεπείς στην παρακολούθηση έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν τις εξετάσεις –και με υψηλότερο βαθμό. Αποτελεί προσωπική ευθύνη των σπουδαστών η αναπλήρωση του κενού και η αναζήτηση των σημειώσεων, ασκήσεων, εργασιών για το σπίτι ή /και flight κρασιών που σχετίζονται με το μάθημα.

Μην αργείτε στο μάθημα

Είναι ένδειξη σεβασμού προς τους συμμαθητές και τον εισηγητή σας. Σε περίπτωση που συμβεί λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, οι σπουδαστές οφείλουν να εισέλθουν στην τάξη με τον πιο διακριτικό και γρήγορο τρόπο και να καθίσουν στο πρώτο διαθέσιμο θρανίο.

Να έρχεστε προετοιμασμένοι στο μάθημα

Η προετοιμασία είναι σημαντικό κομμάτι της προσπάθειάς σας προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα την ύλη του μαθήματος και να έχετε λιγότερες απορίες. Σπουδαστές που παραδίδουν τις εργασίες μέσα στο χρονικό περιθώριο που έχει καθοριστεί, καταφέρνουν να διατηρούν μια καλύτερη ροή στις σπουδές τους και στην εμπέδωση της ύλης, ενισχύοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας στις εξετάσεις –και με υψηλότερο βαθμό. Οι εργασίες που δεν παραδίδονται εντός προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές εκπρόθεσμα. Ωστόσο, θα υπάρχει η δυνατότητα για διόρθωση στο σπίτι από τον ίδιο τον σπουδαστή, έχοντας ως οδηγό τον ενδεδειγμένο τρόπο απαντήσεων που δίδεται για κάθε εργασία.

Απενεργοποιείστε το κινητό σας με την έναρξη του μαθήματος

Είναι ένδειξη σεβασμού προς τους συμμαθητές και τον εισηγητή σας. Η χρήση κινητών μέσα στην τάξη είναι εξαιρετικά ενοχλητική και αποσπάει την προσοχή, τόσο τη δική σας όσο και των διπλανών σας. Εφόσον περιμένετε μια επείγουσα κλήση, παρακαλείστε να ενημερώσετε τον εισηγητή σας στην αρχή του μαθήματος και να αφήσετε τη συσκευή σας σε αθόρυβη λειτουργία. Μόλις λάβετε την κλήση, εξέρχεστε της αίθουσας με διακριτικό τρόπο.

Λάβετε υπόψη σας ότι δεν επιτρέπεται η χρήση καμίας φορητής ηλεκτρονικής συσκευής κατά τη διάρκεια του μαθήματος (κινητό, laptop, MP3 player κλπ). Για δική σας χρήση μπορείτε να φωτογραφήσετε τις φιάλες που δοκιμάστηκαν στη γευσιγνωσία κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ή στο τέλος του μαθήματος (οι φιάλες παραμένουν σε εμφανές μέρος).

Μη συνομιλείτε μεταξύ σας

Είναι ένδειξη σεβασμού προς τους συμμαθητές και τον εισηγητή σας. Ο θόρυβος που προκαλείται από συνομιλίες τέτοιου τύπου ενδέχεται να αποσπάσει την προσοχή του εισηγητή και των άλλων σπουδαστών, διαταράσσοντας τη ροή του μαθήματος.

Μη στερείτε τη δυνατότητα από άλλους σπουδαστές να εκφράσουν τις απορίες τους κάνοντας εσείς οι ίδιοι πολλές ερωτήσεις

Οι απορίες προάγουν την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε εισηγητή ο χρόνος που θα δίνεται για ερωτήσεις (είτε κατά τη διάρκεια είτε στο τέλος του μαθήματος). Παρά ταύτα, πρέπει οι σπουδαστές να λαμβάνουν υπόψη τους το διαθέσιμο χρόνο και να μη μονοπωλούν τον εισηγητή δίνοντας τη δυνατότητα και στους συμμαθητές τους να υποβάλλουν τις δικές τους ερωτήσεις.

ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΡΧΕΣ ΙΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για τις εξετάσεις

Η εξέταση για το GWA Advanced Certificate του Greek Wine Academy γίνεται με κλειστά βιβλία και αποτελείται από:
 • 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 60 λεπτών.
 • Απαιτείται ελάχιστος συνολικός βαθμός 66% για την επιτυχία σε αυτή την ενότητα. Θα χρειαστεί να απαντήσετε σωστά σε τουλάχιστον 33 ερωτήσεις.
 • Για την απόκτηση του τίτλου GWA Ambassador, απαιτείται βαθμός επιτυχίας 66% και άνω.
 • Για την απόκτηση του τίτλου GWA Educator, απαιτείται βαθμός επιτυχίας 86% και άνω (Pass with Distinction).
 • Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος GWA Educator δεν επιτύχει 86% και άνω στην εξέταση, το GWA θα προβεί απέναντί του σε conditional offer του τίτλου GWA Ambassador. Είναι στην ευχέρεια του υποψηφίου αν θα δεχθεί το conditional offer ή αν θα επιλέξει την επανεξέταση (re-sit examination), προκειμένου να επιτύχει τον αρχικό του στόχο.
 • Η Γλώσσα εξέτασης για όλους είναι τα Αγγλικά.

 

ΑΜΕΑ

Οι υποψήφιοι σπουδαστές που χρήζουν ειδικό τρόπο εξέτασης και αξιολόγησης, καλούνται να ενημερώνουν τον Υπεύθυνο Εγγραφών ή/και τον Υπεύθυνο Εξετάσεων για οποιαδήποτε τέτοια απαίτηση πριν εγγραφούν στο εκάστοτε πρόγραμμα. Είναι πολιτική του GWA® οι εν λόγω σπουδαστές να µην τίθενται σε μειονεκτική θέση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και των εξετάσεων. Κατά περίπτωση, το WSPC και το GWA® μπορεί να ζητήσουν από τον σπουδαστή την προσκόμιση των επίσημων ιατρικών γνωματεύσεων του αρμόδιου κρατικού φορέα, που αφορούν τον ενδιαφερόμενο.

Προϋποθέσεις, κανονισμοί και διεξαγωγή εξετάσεων
1. Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι οι υποψήφιοι να συμμορφώνονται µε τα ακόλουθα:
 • Κατά την έναρξη της εξέτασης όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν στον επιτηρητή νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης µε φωτογραφία (ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή Διαβατήριο).
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα δικά τους: μολύβι απαραίτητα τύπου HB2, γόμα, ξύστρα.
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν το δικό τους ατομικό μπουκάλι νερού.
 • Η εξέταση πρέπει να ολοκληρωθεί στον προβλεπόμενο χρόνο.
 • Καµία σημείωση ή επεξήγηση δεν πρέπει να γίνει σε υλικό οποιασδήποτε μορφής, πέραν της συμπλήρωσης του δελτίου με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και του απαντητικού φύλλου.
 • Δεν επιτρέπεται η οποιουδήποτε είδους επικοινωνία µεταξύ των υποψηφίων.
 • Η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικών συσκευών (κινητά, smart phones, smart watches, tablets κ.λπ.) απαγορεύεται.
 • Απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών από τους υποψηφίους, της αίθουσας εξέτασης ή του υλικού των εξετάσεων.
 • Η χρήση κάθε είδους λεξικών απαγορεύεται.
 • Η χρήση ηχητικών προειδοποιήσεων από κάθε είδος ρολογιού απαγορεύεται.
 • Είναι στην κρίση του επιτηρητή να δεχθεί την είσοδο των υποψηφίων που προσέρχονται µετά από την ώρα έναρξης της εξέτασης, και µόνο αν δεν θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή ροή εξέτασης των υπόλοιπων εξεταζόμενων.
 • Οι εξεταζόμενοι δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από την αίθουσα πριν παρέλθουν τα πρώτα 15 λεπτά του χρόνου εξέτασης.
 • Οι εξεταζόμενοι που ολοκληρώνουν την εξέταση πριν το επίσημο πέρας της, επιτρέπεται να αποχωρήσουν από την αίθουσα εξέτασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενοχλούν τους άλλους υποψηφίους. ∆εν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα µετά την αποχώρηση από αυτήν.
 • Οι επιτηρητές δεν νομιμοποιούνται να σχολιάσουν, ερμηνεύσουν, ή να εκφέρουν άποψη σε οποιοδήποτε ερώτημα της εξέτασης ή/και σε οποιαδήποτε εννοιολογική ερώτηση σπουδαστή.
 • Κάθε υποψήφιος για τον οποίο υπάρχει υπόνοια ανάρµοστης συµπεριφοράς θα καλείται να αποχωρεί από την αίθουσα εξέτασης αµέσως και το γραπτό του θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία θα καθορίζει την ισχύ του γραπτού και οποιαδήποτε μελλοντική απαγόρευση για συμμετοχή σε εξετάσεις.
 • Τα θέµατα των εξετάσεων δεν απομακρύνονται από την αίθουσα των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν τα θέματα μαζί με το απαντητικό τους φύλλο, θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται µε τους κανονισμούς.
 • Απαγορεύεται η αποκάλυψη του περιεχομένου των εξετάσεων σε άλλους, ή η αναπαραγωγή του με οποιονδήποτε τρόπο.
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης, να συμμορφώνονται µε τις οδηγίες του επιτηρητή. Σε αντίθετη περίπτωση, τα αποτελέσµατα εξετάσεων ενδέχεται να καταστούν άκυρα.
3. Τα διαγωνίσματα των εξετάσεων που υποβάλλονται προς αξιολόγηση αποτελούν ιδιοκτησία του GWA και δεν θα επιστρέφονται στους υποψηφίους.
0
  0
  Το καλάθι σας
  Your cart is emptyReturn to Shop