ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΑ 1 ΚΡΑΣΙ

ΑΘΗΝΑ: WSET® ΕΠΙΠΕΔΑ 1 ΚΡΑΣΙ

WSET® LEVEL 1 AWARD IN WINES

  • ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Προθεσμία Εγγραφών: έως 19 Ιανουαρίου 2018

Ώρες Παρακολούθησης: 15:00 - 17:30 (μεσημεριανό τμήμα)

                                             19:00 - 21:30 (βραδινό τμήμα)

Δίδακτρα: €369,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.

 

  • ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ημερομηνίες: 10 & 11 Φεβρουαρίου 2018

Προθεσμία Εγγραφών: έως 02 Φεβρουαρίου 2018

Ώρες Παρακολούθησης: 12:00 - 17:00 + εξετάσεις (Τρίτη 27/02/2018)

Δίδακτρα: €369,00

Πατήστε στο σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες.